52.- KANJI JAPONES:Flor.スペイン語で花というの漢字。

花:カ、はな: 7 trazos (ka , hana) Flor(f). 花:はな:Flor(f).(hana) 花から花へ:De flor en flor.(hana kara hana e) 花盛りである:Estar en flor.(hanamori de aru) 社交界の花:Flor y nata(f) de la sociedad.(shakoukai no hana) * 話し*に花が咲く:Se anima la conversación.(hanashi ni...