Palau Baro de Quadres, antigua sede de Casa Asia

Vestíbulo de la antigua sede de Casa Asia Barcelona, Palau Barò de Quadres