furoshiki, pareo, sarong ukiiyoe por Japonesca

Sarong, pareo o furoshiki pintado a mano por Japonesca